REKLAMA


VIACOM ADVERTISING and BRAND SOLUTIONS

SIEDZIBA:
VIMN Poland sp. z o.o.
Tel: +48 22 477 20 00
Fax: +48 22 477 20 01

NIP 951 19 90 066
KRS 130592, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 366.125 PLN


Broker reklamy antenowej, Online i VOD VIMN Poland sp. z o.o.: TVN Media
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
tel. (+48) 22 856 64 00
fax. (+48) 22 856 64 95-96
http://reklama.tvn.pl/kontakt/